Monsterzym News

월드 오브 몬스터짐 8 대회 결과를 확인하세요!

2023-10-15 11:07:13
 

월드 오브 몬스터짐 8의 결과 및 정보를 확인할 수 있는 페이지입니다.
일정과 함께 결과를 확인해보세요.

대회 결과 (대회를 클릭하면 결과로 이동) 

11월 11일 (토요일), 9A홀 러픈매트 3
1부 도복주짓수 오픈매트 (정성훈, 조대연, 조원희, 최수인, 황명세)
2부 노기 & MMA 주짓수 오픈매트 (김상욱, 문준희, 유수영, 이재영, 정성훈)
 
11월 11일 (토요일), 9B홀 내추럴 전국대회
(Natural National Championship)
쇼미더바디 피날레 (Show me the Body Finale)
 
11월 12일 (일요일), 9B홀 코리아 리저널 / 프로 퀄리파이어
(Korea Regional / Pro Qualifier)


출전명단
김성권, 박범수, 오은택, 용태원, 이승무, 채승호, 홍지원, Cheung Ka King, Chin-Jui Yu, Han yang, Ilya Kvashnin, Isaac Tse, Jian Chen, Jian Song, Jingyu Xu, Juxian He, LU GEN HENG, Xiao Long Hong, Yiming Wei


출전명단
김예진, 김태린, 옥라희, 전다혜, Cecilia Liang, Chanyu Xu, Cheuk Nam Karen Yuen, Corinne Elizabeth Bean, Elizaveta Shmukler, Gao Yue, Jiaqi Wei, Laura Young, LIN PEI FEN, Mariska Pretorius, Regina Tan, Shuai Li, Wing Shan Amanda Lam, Uyanga Bataa


출전명단
김용식, 김우겸, 류동오, 박성훈, 방지훈, 서주성, 송재필, 윤준영, 이상목, 임윤성, 함서진, Benjamin Broughton, Brian Au, Chung Hin Cheng, Denis Romanov, Jing Han, Li-Hsuan Liu, Wen Hsin Huang, Yan Feng Guo, Yunchao Zhou


출전명단
김성환, 박수현, 오범, 옥찬욱, 원종윤, 유인성, 이진호, 장호연, 전수근, 조남은, Cheng Han Chou, Justin Yurko, KUN WANG, Ramzy Amin, Shum ho fung
 
Scroll to Top